Skip to content
Home » SV » Fireboy and Watergirl 2 in The Light Temple
Fireboy and Watergirl 2 in The Light Temple

Fireboy and Watergirl 2 in The Light Temple

Categories: Casual | Tags: Stickman

Fireboy and Watergirl 2 in The Light Temple

Fireboy och Watergirl ger sig in i den andra fasen av denna spelserie och upptäcker en mystisk Fireboy och Watergirl: Light Temple där handlingen utvecklas med den gåtfulla kraften av ljus. I denna lysande värld står paret inför fler äventyr och pussel. Spelet innehåller 41 nivåer, inklusive 17 vanliga nivåer, 7 symmetriskt utformade nivåer, 10 vita diamantnivåer och 7 mörka nivåer. Nya element som ljusdetektorer och speglar gör sin debut i vanliga nivåer, tillsammans med bekanta hinder som spakar, tryckare och lådor. Även om det inte är obligatoriskt att samla diamanter i detta skede, förbättrar det den slutliga poängen. I symmetriskt utformade nivåer måste Fireboy och Watergirl röra sig samtidigt för att navigera hinder. I vita diamantnivåer fungerar att samla en enda diamant som nyckeln till fullbordan. Genom att introducera en ny design saknar mörka nivåer externa ljuskällor förutom karaktärerna och knapparna, vilket eliminerar behovet av att samla diamanter. En påminnelse till spelare: Fireboy kan färdas över lava, Watergirl kan gå på vatten, och båda är mottagliga för skador från lava, grön slem och mörk vätska.

Efter att ha erövrat utmaningarna i Fireboy och Watergirl Light Temple, klicka här för nästa steg — Fireboy and Watergirl 3 in The Ice Temple, där en helt ny uppsättning äventyr och pussel väntar på ditt modiga duo! Om du känner att poängen från Fireboy och Watergirl 2 inte var tillräckligt hög, utmana dig själv igen genom att klicka här !

 

Cecily

Experienced Internet Writer

With 5 years of expertise, I’m Cecily, your go-to professional internet writer. Specializing in problem-solving and addressing challenges across various online domains, I offer valuable insights and solutions for internet surfers. See me …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *