Skip to content
Home » SV » Fireboy and Watergirl 5: Elements
Fireboy and Watergirl 5: Elements

Fireboy and Watergirl 5: Elements

Categories: Casual | Tags: Stickman

[ratingwidget type=”page” add_schema=true]
Fireboy and Watergirl 5: Elements

Fireboy and Watergirl: Elements är ett relativt nytt tillskott till Fireboy and Watergirl-serien och har en rik bakgrundshistoria som skiljer sig från de tidigare fyra spelen i serien. Denna del omfattar sju unika tempel med totalt 62 nivåer, inklusive 49 vanliga nivåer och 13 vita diamantnivåer, varje tempel presenterar 5 eller 6 nya nivåer. Fireboy and Watergirl: Elements behåller de fyra templen från de tidigare spelen och introducerar tre nya tempel: Eld, Vatten och Vind. De olika elementutmaningarna i varje tempel lägger spännande lager till Fireboy and Watergirl-spelupplevelsen, och här nedan finns några detaljerade förklaringar.

Nivåerna i Eldtemplet och Vattentemplet är särskilt unika. Eldtemplet har uteslutande lavapooler, utan vattenpooler. Även om det kan verka som ett enkelt tempel för Fireboy ligger utmaningen i att Fireboy rensar vägen för att Watergirl ska nå utgången. Å andra sidan består alla nivåer i Vattentemplet endast av vattenpooler där Watergirl kan navigera fritt. Detta gör dock inte templet lätt för Watergirl; hon måste traversera området omfattande för att hitta en säker passage för sin röda följeslagare. Dessa nivåer betonar än en gång spelets kärnkoncept: samarbete leder till framgång.

Vindtemplet introducerar en ny enhet – en gigantisk golvvifte – som kan användas av båda karaktärerna. Dess funktionalitet liknar en vanlig hiss som finns i andra tempel och lyfter karaktärerna uppåt. Att kliva på knappen aktiverar fläkten, som fortsätter att fungera i cirka 5 sekunder. Vindtemplet har också en grå diamant som måste samlas för en perfekt poäng.

De vanliga nivåerna behåller klassiska utmaningar från tidigare tempel, som spakar, tryckare, lådor, ljusdetektorer, speglar, is och snö, frysa och smälta ljus, kristallteleportörer och mer. Att samla diamanter i vanliga nivåer är inte obligatoriskt för att slutföra dem, men det förbättrar din poäng. I vita diamantnivåer är det nödvändigt att samla den vita diamanten för framsteg, medan vanliga röda och blå diamanter bidrar till att förbättra din poäng. Vindtemplet lägger till en extra utmaning med kravet att samla en grå diamant för en perfekt poäng, enligt reglerna satta av de tidigare fyra templen.

Denna Fireboy och Watergirl-spelserie inkluderar sju olika elementtempel, vardera med följande antal nivåer:

1. Skogstemplet, innehåller 10 nivåer.

2. Eldtemplet, som innehåller 8 nivåer.

3. Ljusets tempel, som innehåller 9 nivåer.

4. Kristalltemplet, som innehåller 9 nivåer.

5. Istemplet, innehåller 9 nivåer.

6. Vindtemplet, innehåller 8 nivåer.

7. Vattentemplet, innehåller 9 nivåer.

Klicka här för att njuta av Fireboy and Watergirl 5: Elements gratis! Förbered dig för ett nytt äventyr och testa dina färdigheter med det spännande Fireboy and Watergirl 6: Sagor !

 

Cecily

Experienced Internet Writer

With 5 years of expertise, I’m Cecily, your go-to professional internet writer. Specializing in problem-solving and addressing challenges across various online domains, I offer valuable insights and solutions for internet surfers. See me …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *