Skip to content
Home » VI » Fireboy and Watergirl 2 in The Light Temple
Fireboy and Watergirl 2 in The Light Temple

Fireboy and Watergirl 2 in The Light Temple

Categories: Casual | Tags: Stickman

Fireboy and Watergirl 2 in The Light Temple

Fireboy và Watergirl bắt đầu giai đoạn thứ hai của loạt trò chơi này, khám phá Fireboy và Watergirl: Light Temple bí ẩn nơi câu chuyện được mở ra với sức mạnh bí ẩn của ánh sáng. Trong vương quốc sáng chói này, cặp đôi đối mặt với nhiều cuộc phiêu lưu và câu đố hơn. Trò chơi có 41 cấp độ, bao gồm 17 cấp độ thông thường, 7 cấp độ được thiết kế theo đối xứng, 10 cấp độ kim cương trắng và 7 cấp độ tối. Các yếu tố mới như máy cảm biến ánh sáng và gương xuất hiện trong các cấp độ thông thường, cùng với các chướng ngại quen thuộc như gạt, đẩy và hộp. Mặc dù việc thu thập kim cương không bắt buộc ở giai đoạn này, nhưng nó tăng cường đánh giá cuối cùng. Trong các cấp độ được thiết kế theo đối xứng, Fireboy và Watergirl phải di chuyển đồng thời để vượt qua các chướng ngại. Trong các cấp độ kim cương trắng, việc thu thập một viên kim cương duy nhất là chìa khóa cho việc hoàn thành. Giới thiệu một thiết kế mới, các cấp độ tối không có nguồn ánh sáng bên ngoài ngoại trừ các nhân vật và nút bấm, loại bỏ nhu cầu thu thập kim cương. Lời nhắc đến người chơi: Fireboy có thể vượt qua dung nham, Watergirl có thể đi trên mặt nước, và cả hai đều dễ bị tổn thương từ dung nham, chất nhầy xanh và chất lỏng tối.

Sau khi chinh phục thách thức của Fireboy và Watergirl Light Temple, nhấn vào đây để để chơi giai đoạn tiếp theo — Fireboy and Watergirl 3 trong The Ice Temple, nơi đang chờ đợi cặp đôi dũng cảm của bạn với một loạt cuộc phiêu lưu và câu đố mới! Nếu bạn cảm thấy điểm số từ Fireboy and Watergirl 2 chưa đủ cao, thách thức bản thân bằng cách nhấn vào đây để !

 

Cecily

Experienced Internet Writer

With 5 years of expertise, I’m Cecily, your go-to professional internet writer. Specializing in problem-solving and addressing challenges across various online domains, I offer valuable insights and solutions for internet surfers. See me …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *